reali-
zacje

ALGIERIA UBOJNIA KURCZAKÓW

9000 kurczaków/h + 3000 indyków/h

Dane techniczne
750 kW / - 40°C NH3 1600 kW / -15°C NH3 / glikol
powrót do realizacji