reali-
zacje

CENTRUM LOGISTYCZNE MILA – KRĄGOLA

centrum logistyczne

Dane techniczne
30.000 m² 2100 kW / -8°C R 507 170 kW /-30°C R 507
powrót do realizacji