reali-
zacje

VIRTU PRODUCTION SP. Z O.O.

Zakład produkcyjny ul.Technologiczna Zawiercie
1300 kW -8/-4 C czynnik pośredni glikol

Tunel spiralny szybkiego wychładzania
– czynnik pośredni glikol

Tunel spiralny szybkiego zamrażania
– CO2 w kaskadzie z glikolem

Dane techniczne
powrót do realizacji