Środo-
wisko

By ograniczać szkodliwy wpływ instalacji chłodniczych na środowisko, proponujemy zaawansowane technologicznie oraz efektywne rozwiązania zarówno w dziedzinie zarządzania instalacją oraz w obszarze efektywnego wykorzystania ciepła odpadowego powstającego w trakcie pracy instalacji chłodniczych.

W ślad za zmieniająca się legislacją jak i trendami na rynku zmieniają się rozwiązania proponowane przez nas klientom.
Zarówno w rozwiązania dla handlu jak i przemysłu proponujemy takie czynniki jak CO2 i NH3 w zależności od potrzeb łącząc je z glikolem.